اطلاعیه مهم

خبر مهم

کار آموزان محترم در سال ۹۸تمامی آزمونهای کشور به صورت کتبی برگزار میشود

وآزمونهای آنلاین تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

در نتیجه در هر ماه یکبار آزمون تستی برگزار می شود.

 

#مر کز آموزشی چرتکه