برگزاری آزمون آنلاین

به اطلاع کارآموزان محترم می رساند

آزمون آنلاین در تاریخ ۱۹و۲۰خرداد (مهلت معرفی به آزمون ۱۱خرداد)

۱و۲تیرماه (مهلت معرفی به آزمون ۲۲خردادماه )فعال شده است

توجه آزمون ۲۳خرداد به دلیل همزمانی با آزمون ارشد حذف شده است

کارآموزان محترم نسبت به امتحان تاییدیه وپرداخت حق آزمون با توجه به تاریخ فوق اقدام نمایند.

مرکز آموزشی چرتکه