برگزاری دوره حسابداری تکمیلی

برگزاری دوره حسابداری تکمیلی

(آموزش مباحث تکمیلی حسابداری مطالبات ،دارایی های سرمایه گذاری بدهی های کوتاه وبلندمدت

اعتبارات اسنادی ،تجزیه وتحلیل صورت های مالی)

در #مرکزآموزشی_چرتکه

(ویژه #خواهران )

مدرس دوره: خانم حسینی نسب

شروع دوره: از  دوشنبه ۹۷/۰۸/۱۴

رئزهای زوج ازساعت ۱۶ الی۱۸

تبصره: گذراندن دوره به کلیه دانشجویان رشته های #حسابداری و #مدیریت و علاقمندان ورود به #بازار #کار حسابداری پیشنهاد می‌شود.

ثبت نام:
۳۷۷۶۱۱۸۸ – ۳۷۷۱۰۰۰۹

#چرتکه کارآفرین برتر آموزشی
و کسب دو رتبه اول کشوری
Www.Acch.ir

@chortkeqom