برگزاری دوره حسابداری صنعتی

  1. برگزاری دوره #حسابداری_صنعتی

(آموزش حسابداری موسسات تولیدی ،محاسبات ،قیمت تمام شده گزارشات حسابداری #صنعتی و…………)

( ویژه #خواهران )

روزهای #زوج از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

شروع دوره: ازدوشنبه ۹۸/۰۶/۲۵

مدرس دوره: سرکار خانم حسینی نسب

ثبت نام:
۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸
۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹

در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای اعطا می‌شود.

#چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر آموزشی
و رتبه اول تدریس کشوری

خیابان باجک، انتهای کوچه پنجاه، #مرکزآموزشی_چرتکه
@chortkeqom
Acch.ir