برگزاری دوره حسابداری صنعتی

برگزاری دوره #حسابداری_صنعتی

(آموزش حسابداری موسسات تولیدی، محاسبات قیمت تمام شده، گزارشات حسابداری #صنعتی و …)

در #مرکزآموزشی_چرتکه

( ویژه #خواهران )

مدرس دوره: سرکار خانم حسینی نسب

شروع دوره: از دوشنبه 98/7/1

روزهای #زوج از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

ثبت نام:
37761188 – 37710009

#چرتکه کارآفرین برتر آموزشی و کسب دو مقام رتبه اول کشوری تدریس

ارائه گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای

گذراندن دوره جهت اخذ دیپلم حسابداری ضروريست.

@chortkeqom
Acch.ir