برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

(آموزش حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ،تهیه صورت مغایرت بانکی ،اسناد تجاری واکسل)

در مرکز آموزش چرتکه

ویژه برادران

روزهای زوج  ازساعت۱۸:۳۰تا ۲۰

شروع :دو شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

مدرس دوره :آقای گلابچی

ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸

۳۷۷۱۰۰۰۹

درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی وحرفه ای اعطا می شود

نکته : این دوره با شرایط سال ۹۷ اجرا می شود

#چرتکه – توسعه – عدالت – مهارتی

#چرتکه کارآفرین تقدیر آموزشی و رتبه اول تدریس کشوری

خ باجک ،انتهای کوچه ۵۰

#مرکز آموزشی -چرتکه

chortkeqom@

ACCh.ir