برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

برگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی

(آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل)

( ویژه #خواهران )

روزهای #فرد از ساعت ۱۰ الی ۱۲

شروع دوره: از ۹۸/۶/۵

مدرس دوره: سرکار خانم بابایوسفی

ثبت نام:
۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸
۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹

در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای اعطا می‌شود.

#چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر آموزشی
و رتبه اول تدریس کشوری

خیابان باجک، انتهای کوچه پنجاه، #مرکزآموزشی_چرتکه
@chortkeqom
Acch.ir