برگزاری دوره حسابداری_مقدماتی

برگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی

(آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل)

در #مرکزآموزشی_چرتکه

( ویژه #خواهران   )

مدرس دوره:خانم استاد حسینی نسب

روزهای #زوج از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶

شروع دوره:چهارشنبه ۹۷/۱۲/۰۸

ثبت نام:
۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸
۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹

در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای اعطا می‌شود.

#چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر آموزشی
و رتبه اول تدریس کشوری

@chortkeqom
Acch.ir