برگزاری دوره حسابدار حقوق ودستمزد

برگزاری دوره حسابدار حقوق ودستمزد

( آشنایی با قوانین حقوق ودستمزد آموزش محاسبات حقوق ودستمزد

تنظیم لیست حقوق محاسبات بیمه ومالیات حقوق وثبت های حسابداری

مربوط به صورت دستی ونرم افزاری )

در مرکز آموزش چرتکه

ویژه خواهران

روزهای شنبه و سه شنبه ازساعت۱۵:۳۰لی ۱۷

شروع :از سه شنبه  ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

مدرس دوره :خانم دکتر تقی زاده

ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸

۳۷۷۱۰۰۰۹

درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی وحرفه ای اعطا می شود

نکته : این دوره با شرایط سال ۹۷ اجرا می شود

#چرتکه – توسعه – عدالت – مهارتی

#چرتکه کارآفرین تقدیر آموزشی و رتبه اول تدریس کشوری

خ باجک ،انتهای کوچه ۵۰

#مرکز آموزشی -چرتکه

chortkeqom@

ACCh.ir