برگزاری دوره حسابدار صنعتی

برگزاری دوره حسابدار صنعتی

(آموزش حسابداری موسسات تولیدی ،محاسبات قیمت تمام شده ،گزارشات حسابداری صنعتی  )

در مرکز آموزش چرتکه

ویژه برادران

روزهایزوج   ازساعت۱۸لی ۱۹:۳۰

شروع :ازچهارشنبه  ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

مدرس دوره :آقای گلابچی

ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸

۳۷۷۱۰۰۰۹

درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی وحرفه ای اعطا می شود

نکته : این دوره با شرایط سال ۹۷ اجرا می شود

#چرتکه – توسعه – عدالت – مهارتی

#چرتکه کارآفرین تقدیر آموزشی و رتبه اول تدریس کشوری

خ باجک ،انتهای کوچه ۵۰

#مرکز آموزشی -چرتکه

chortkeqom@

ACCh.ir