برگزاری دوره رایانه کار درجه ۲

🔴 دوره کاربر #Icdl (مطابق استاندارد جدید)(ویندوز، اینترنت، ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس)

🔴 دوره کاربر #رایانه (ویندوز، اینترنت، ویروس، شبکه)

امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا، در این دوره فراهم می باشد.

ویژه #خواهران

مدرس دوره: خانم مهندس محمدنیا

روزهای زوج ساعت 16 الی 18

شروع دوره: از دوشنبه 98/7/8

ثبت نام:
02537761188
02537710009

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان و دارنده دو مقام اول کشوری تدریس

#مرکزآموزشی_چرتکه

@chortkeqom
Acch.ir