برگزاری دوره کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان درجه۳(کارگرعمومی جوشکاری )

رگزاری دوره  کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان درجه۳(کارگرعمومی جوشکاری )

در #مرکزآموزشی_چرتکه

( ویژه #برادران )

مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور

شنبه ۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۰
یکشنبه ۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰

ثبت نام:
۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸
۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹
خیابان ۱۹دی (باجک) انتهای کوچه پنجاه

داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیاز است.

#چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی

  • #چرتکه کارآفرین قابل تقدیر آموزشی
    و رتبه اول تدریس کشوری
    @chortkeqom
    Acch.ir