برگزاری دوره کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان درجه3(کارگرعمومی جوشکاری )

رگزاری دوره  کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان درجه3(کارگرعمومی جوشکاری )

در #مرکزآموزشی_چرتکه

( ویژه #برادران )

مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور

شنبه 98/06/23 ساعت 20
یکشنبه 98/06/24 ساعت 20

ثبت نام:
02537761188
02537710009
خیابان 19دی (باجک) انتهای کوچه پنجاه

داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیاز است.

#چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی

  • #چرتکه کارآفرین قابل تقدیر آموزشی
    و رتبه اول تدریس کشوری
    @chortkeqom
    Acch.ir