برگزاری دوره کارگر عمومی بنای سفت کاری درجه ۳

برگزاری دوره کارگر عمومی بنای سفت کار (درجه3)

در #مرکزآموزشی_چرتکه

( ویژه #برادران )

مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور

پنج شنبه 98/06/07 ساعت 20

ثبت نام:
02537761188
02537710009
خیابان 19دی (باجک) انتهای کوچه پنجاه

داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری موردنیاز است.

#چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی
#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر آموزشی
و رتبه اول تدریس کشوری
@chortkeqom
Acch.ir