تبریک روز استاد

ای خدای عشق ، ای ام الکتاب ای معلم ، ای سراسر آفتاب در کتاب دل نویسم با مداد ای معلم روز تو تبریک باد . .

تقدیم به اساتید محترم چرتکه  مخصوصا سرکار خانم دکتر تقی زاده ,شهادت استاد مطهری و روز معلم گرامی باد

روز معلم برهمه معلمان وبه ویژه اساتید  پرتلاش مرکز آموزشی -چرتکه مبارک باد

 

آموختن شهادت میخواد

آموزش دادن صبرمیخواد

مرکز آموزشی چرتکه