آیین نامه داخلی آموزشگاه چرتکه

هدف نهایی آموزشگاه آموزش بهینه و با کیفیت مهارت حسابداری به کارآموزان عزیز می باشد. که برآورده شدن این هدف نیازمند برقراری شرایطی است که رعایت آن از طرف کارآموزان و آموزشگاه الزامی است. آموزشگاه برای ایجاد این مهم نهایت سعی خود را مبذول میدارد . لازم به ذکر است کارآموزان در صورت وجود هر نقصی آن را مستقیما به مدیر آموزشگاه اعلام دارند. و موارد زیر را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب رعایت نمایند.
۱- دفترحضور و غیاب هنگام ورود و خروج حتما توسط خود کارآموز امضا شود. در صورت نقص امضا در دفتر از معرفی کارآموز جهت آزمون معذوریم.
۲- تسویه شهریه کلاس هنگام ثبت نام به صورت نقدی یا پرداخت چک می باشد. در صورت عدم تسویه کارآموزان جهت آزمون معرفی نمی گردند. و مجبور به پیگیری از طریق مراجع قانونی هستیم.
۳- زمان آزمون ، زمان دادن کارت و اطلاعیه ها بر روی تابلو نصب میگردد و کارآموز موظف است از طریق آموزشگاه موارد را پیگیری کند . فقط در صورت تعطیلی کلاس از طرف آموزشگاه با شما تماس گرفته می شود.
۴- تمامی تماسها جهت هماهنگی کلاس و آزمون فقط با تلفن ثابت شما انجام میگیرد. ( در صورت قطع بودن تلفن ثابت یا نرساندن پیغام گذاشته شده هیچ مسئولیتی متوجه آموزشگاه نمی باشد.)
۵-در صورت غیبت از کلاس حتما باید قبل از شروع کلاس با آموزشگاه هماهنگ شود .
۶-بعداز ثبت نام و شروع کلاس کارآموز موظف به پرداخت کل شهریه میباشد . ( حتی در صورت انصراف از ادامه کلاس )
۷-کارآموزانی که تمایل به اشتغال بعد از آموزش دارند باید آمادگی خود را به واحد اداری اعلام و فرم مربوطه را پر نمایند.
۸-از آنجا که هدف ما مهارت آموزی و معرفی به بازار کار می باشد. در فواصل ۳ ماه یکبار کلاس آشنایی با فرصتهای شغلی به صورت رایگان توسط کارشناسان این رشته برگزار می شود که کارآموزان در صورت تمایل می توانند در آن حاضر شوند.