دوره آموزشی راه اندازی کسب وکار وکار آفرینی

دوره آموزشی راه اندازی کسب وکار وکار آفرینی

#خواهران  و#برادران

مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور

ثبت نام :۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸

۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان ودارنده دومقام اول کشوری تدریس

در حال حاضر این دوره شهریه با سال ۹۷اجرا می شود

#مرکز آموزشی چرتکه

chortkeqo@

Acch.ir