دوره آموزشی رباتیک سطح اول

دوره آموزشی رباتیک سطح اول
پنجشنبه سوم ابان ماه
ساعت ۱۲:۳۰

#مرکزآموزشی_چرتکه
@chortkeqom

۳۷۷۱۰۰۰۹