دوره آموزش اکسل

دوره آموزش اکسل

ویژه #خواهران

مدرس دوره : خانم مهندس #محمدنیا

روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت ۱۵:۳۰الی ۱۷:۳۰

شروع دوره :از یکشنبه ۹۸/۰۱/۱۸

ثبت نام :۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸

۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان ودارنده دومقام اول کشوری تدریس

در حال حاضر این دوره شهریه با سال ۹۷اجرا می شود

#مرکز آموزشی چرتکه

chortkeqo@

Acch.ir