دوره آموزش وردword

☑️دوره آموزشی ورد (word)

ویژه #خواهران

مدرس دوره: خانم مهندس محمدنیا

روزهای فرد از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

شروع دوره: از پنج شنبه ۹۸/۵/۳۱

ثبت نام:
۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸
۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان و دارنده دو مقام اول کشوری تدریس

#مرکزآموزشی_چرتکه

@chortkeqom
Acch.ir