دوره آموزش وردword

☑️دوره آموزشی ورد (word)

ویژه #خواهران

مدرس دوره: خانم مهندس محمدنیا

روزهای فرد از ساعت 16 الی 17:30

شروع دوره: از پنج شنبه 98/5/31

ثبت نام:
02537761188
02537710009

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان و دارنده دو مقام اول کشوری تدریس

#مرکزآموزشی_چرتکه

@chortkeqom
Acch.ir