دوره کاربر Icdl (مطابق استاندارد جدید)

دوره کاربر #Icdl (مطابق استاندارد جدید)

(ویندوز، اینترنت، ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس)

امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا، در این دوره فراهم می باشد.

ویژه #خواهران

مدرس دوره: خانم مهندس اخلاقی

روزهای #زوج از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

شروع دوره: از چهارشنبه ۹۷/۰۷/۱۱

ثبت نام:
37761188 – 37710009

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان و دارنده دو مقام اول کشوری تدریس

#مرکزآموزشی_چرتکه