دوره کاربر Icdl (مطابق استاندارد جدید)

دوره کاربر #Icdl (مطابق استاندارد جدید)

(ویندوز، اینترنت، ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس)

امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا، در این دوره فراهم می باشد.

ویژه #برادران

مدرس دوره: آقای مهندس #بهلولی

روزهای #فرد از ساعت 20 تا 21:30

شروع دوره: از یکشنبه ۹۷/۰۷/۲۶

ثبت نام:
02537761188
02537710009

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان و دارنده دو مقام اول کشوری تدریس

#مرکزآموزشی_چرتکه

@chortkeqom
Acch.ir