دوره کاربر Icdl (ویندوز، اینترنت، ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس)

دوره کاربر #Icdl (مطابق استاندارد جدید)

(ویندوز، اینترنت، ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس)

امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا، در این دوره فراهم می باشد.

ویژه #براداران

مدرس دوره: خانم مهندس متقی

روزهای #فردیکشنبه وسه شنبه ساعت ۱۷الی ۱۸:۳۰

شروع دوره: از یکشنبه  ۹۸/۰۲/۰۸

ثبت نام:
۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸
۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان و دارنده دو مقام اول کشوری تدریس

#مرکزآموزشی_چرتکه

@chortkeqom
Acch.ir