دوره کاربرicdl

دوره کاربرicdl

دوره آموزشی (word  ،وینذوز ،اینترنت ،پاورپوینت ،اکسل ،اکسس)

امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا ،دراین دوره فراهم می باشد.

ویژه برادران

مدرس دوره :آقای مهندس بهلولی

روزهایزوج : ازساعت ۲۰تا ۲۱:۳۰

شروع دوره :اشنبه ۹۸/۰۴/۰۱

ثبت نا م:۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹-۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸

چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان ودارنده دو مقام اول کشوری تدریس

مرکز آموزشی -چرتکه

Acc.ir