رگزاری دوره حسابداری_مقدماتی

رگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی

(آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل)

در #مرکزآموزشی_چرتکه

( ویژه #خواهران )

مدرس دوره: خانم نیک بیان

روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۱۸

شروع دوره: چهارشنبه ۹۷/۰۷/۲۵

ثبت نام:
37761188 – 37710009

در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای اعطا می‌شود.

#چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر آموزشی
و رتبه اول تدریس کشوری

@chortkeqom
Acch.ir