سمینار آموزشی: مهارت های فن بیان و ارتباط کلامی

موسسه آموزشی چرتکه با همکاری انجمن HSE استان قم برگزار می کنند:

سمینار آموزشی فن بیان وارتباطات کلامی
باتدریس مجتبی شیخ علی
یکشنبه۲۸آذر۹۵
ساعت۱۶الی۱۹
ثبت ازطریق تماس با شماره: ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹

photo_2016-12-16_12-34-07