شرکت کنندگان برتر چهارمین دوره مسابقات کشوری محاسبات ذهنی با چرتکه

شرکت کنندگان برتر چهارمین دوره مسابقات کشوری محاسبات ذهنی با چرتکه
#مرکزآموزشی_چرتکه

@chortkeqom