ضیافت افطار

ضیافت افطار

با حضور مدیر کل محترم اداره کل آموزش وفنی وحرفه ای

معاونین کارشناسان ورئیس محترم کانون انجمن های صنفی

و مربیان محترم وپرسنل مرکز آموزشی چرتکه

تالار پذیرایی آرین