عید غدیر

عید سعید غدیر

عید امامت و ولایت

بر شما همکاران  و هنرجویان و هنرآموزان عزیزو خانواده محترمتان مبارک باد❤️

🔴