قهرمان تمرکز/نواختن موسیقی

قهرمان تمرکز

محاسبات ذهنی ریاضی همزمان با نواختن موسیقی سنتی

#مرکزآموزشی_چرتکه
#محاسبات_ذهنی_ریاضی
#چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی
#نمایندگی_مهندس_لاری_پور
#باجک۵۰

@chortkeqom