محاسبات ذهنی با چرتکه

ما امروز ،در جستجوی نخبگان علمی فردا هستیم !

پرورش مهارتها وقابلیت های ذهنی با آموزش چرتکه

 

 

  •           افزایش اعتماد به نفس
    • خوب دیدن وخوب شنیدن
    •    بهبود حافظه وعملکردذهنی

    افرایش قدرت تخیل وخلاقیت

ذهن نو

دید نو،فکر نو،راهی نو                                 ذهن تو

 

چرتکه ،یک آموزش متفاوت !

آموزش ذهنی با چرتکه می تواند در پرورش وگسترش خلاقیت واعتماد به نفس فززندان نقش بسزایی داشته باشد.

تاثیر متقابل این آموزش ،تربیت کودکان پرتوانی است که از قدرت تحلیل ومنطق در کنار خلاقیت بهره می برند.

با فراگیری چرتکه ،کودک شما بهتر می بیند،بیشتر انجام می دهد ولذت بیشتری از زندگی کسب می کند.

 

ذهن نو

دید نو،فکر نو،راهی نو                                 ذهن تو

 

مشاوره وثبت نام :02537710009-02537761188

Acc.ir