معرفی ربات میکروروبو

میکرو روبو(MicroRobo)

نام ریز پردازنده :ATMEG

نام بروگرامر :STK200/300

محیط برنامه نویسی  :Code VisionAVR

کاربرد ها وقابلیت ها :

۱-روبات تعقیب خط

۲-روبات تعقیب نور

۳-روبات حل ماز

۴-سنسورهای مادون قرمز برای تشخیص موانع بدون برخورد به آن ها

۵-سرعت سنج دیجیتال

۶-چراغ خطر

۷-چراغ راهنما

۸-بوق

۹-چراغ گردون پلیسی

۱۰-چراغ نوربالا برای حرکت ربات در شب

۱۱-دارای سنسورهای نوری ومادون قرمز برای تشخیص اجسام

۱۲-دارای گیربکس جهت افزایش قدرت موتور

۱۳-سازه های مکانیکی با استحکام واستقامت بالا

۱۴-همراه با لوح فشرده آموزشی

۱۵-قابلیت نوشتن صدها برنامه مختلف همراه با ۲۵برنامه نمونه آماده جالب وجذاب