هرینه ثبت نام کلاس رباتیک

ثبت نام برای دانش آموز وکودکان :

۱-کودکان زیر ۶سال

۲-پیش دبستانی

در آموزشگاه اریکه هنر شمار تماس :۳۷۷۶۱۱۸۸-۳۷۷۱۰۰۰۹

www.acch.ir

 

ترم موضوع نام ربات ساعت دوره هزینه برای دانش آموز به تومان
۱ آشنایی با مکانیک ربات وساخت رباتهای جنگجو،فوتبالیست ،آتشنشان ،خدمتکار و……. روبوکمبات ۱۵ ۱۷۵/۰۰۰
۲ آشنایی با الکترونیک پیشرفته وساخت رباتهای نوریاب ،فاصله یاب ،حل ساز وتعقیب خط روبو ترونیک ۱۵ ۲۰۰/۰۰۰
۳ برنامه نویسی مقدماتی وبرنامه ریزی ربات های تعقیب خط ،حل ساز ،نوریاب میکروروبو ۲۱ ۲۵۰/۰۰۰
۴ آشنایی با اصول ثبت اختراعات وشرکت در جشنواره خوارزمی ربودکوچولو ۳۰ ۱۷۵/۰۰۰