همایش مهارت های ارتباط موثر

 🙄 توجه  🙄    توجه  🙄

 

همایش مهارت ارتباط موثر

دانشگاه آزاداسلامی واحذ قم

سخنران مهندس محمدرضا لاری پور

زمان برگزاری :شنبه 26آبان 1397

ساعت برگزاری :13الی 15

مکان :دانشکده علوم انسانی طبقه دوم تالار امام خمینی (دانشگاه آزاد اسلامی )

باحضور اعضای محترم هیات علمی و اساتید