همایش مهارت های ارتباط موثر

 🙄 توجه  🙄    توجه  🙄

 

همایش مهارت ارتباط موثر

دانشگاه آزاداسلامی واحذ قم

سخنران مهندس محمدرضا لاری پور

زمان برگزاری :شنبه ۲۶آبان ۱۳۹۷

ساعت برگزاری :۱۳الی ۱۵

مکان :دانشکده علوم انسانی طبقه دوم تالار امام خمینی (دانشگاه آزاد اسلامی )

باحضور اعضای محترم هیات علمی و اساتید