چهارمین دوره مسابقات کشوری محاسبات ذهنی چرتکه

چهارمین دوره مسابقات کشوری محاسبات ذهنی با چرتکه
نمایشگاه بین‌المللی تهران

#مرکزآموزشی_چرتکه
#محاسبات_ذهنی_ریاضی
#سام_فنایی
#محسن_خوش_سخن
#خانم_رضایی
#نمایندگی_مهندس_لاری_پور
#باجک۵۰
#چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی

@chortkeqom