کلاس زبان انگلیسی

کلاس زبان انگلیسی (آموزش کانکت ۱در بیست جلسه )

روزهای زوج ازساعت ۱۵الی ۱۶:۳۰

شروع دوره :۹۸/۰۴/۱۰

مدرس دوره :سرکار خانم چاووشی زاده

مرکز آموزشی چرتکه

چرتکه -توسعه -عدالت -مهارتی

۳۷۷۶۱۱۸۸