برگزاری حسابداری مقدماتی

برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

(آموزش حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ،تهیه صورت مغایرت بانکی ،اسناد تجاری واکسل)

در مرکز آموزش چرتکه

ویژه برادران

روزهای زوج بعداز ظهر ازساعت ۲۰الی ۲۱:۳۰

شروع :چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

مدرس دوره :آقای مستقیمی

ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸

۳۷۷۱۰۰۰۹

درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی وحرفه ای اعطا می شود

نکته : این دوره با شرایط سال ۹۷ اجرا می شود

#چرتکه – توسعه – عدالت – مهارتی

#چرتکه کارآفرین تقدیر آموزشی و رتبه اول تدریس کشوری

خ باجک ،انتهای کوچه ۵۰

#مرکز آموزشی -چرتکه

chortkeqom@

ACCh.ir