برگزاری دوره حسابداری تکمیلی

برگزاری دوره حسابداری #تکمیلی

(آموزش مباحث تکمیلی حسابداری مطالبات، دارایی های ثابت، دارایی های سرمایه‌گذاری، بدهی های کوتاه و بلند مدت، اعتبارات اسنادی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی)

در #مرکزآموزشی_چرتکه

(ویژه #خواهران)
شروع دوره: از دوشنبه ۹۸/۰۹/۰۲

روزهای #زوج از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

ثبت نام:
۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸
۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹
خیابان ۱۹ دی، انتهای کوچه پنجاه

#چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی
#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان و دارنده دو مقام اول کشوری تدریس
Acch.ir
@chortkeqom