• اطلاعیه دانشجویان فنی و حرفه ای دختران

    برنامه کلاس کارورزی دانشجویان فنی و حرفه ای دختران به شرح …

  • اطلاعیه دانشجویان دانشگاه شفیعه

    کلاس کارورزی دانشجویان دانشگاه شفیعه به شرح زیر می باشد :

  • اسامی کارآموزان برتر شش ماهه اول سال ۹۲

    اسامی کارآموزان برتر شش ماهه اول سال ۹۲ به شرح زیر است .

  •