• برگزاری دوره حسابداری_مقدماتی

  برگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: جناب آقای #کلایی روزهای #زوج از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ شروع دوره: شنبه ۹۷/۰۶/۱۰ ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ در پایان دوره به شرکت کنندگان در […]

 • برگزاری دوره رایانه_کار_حسابدار_مالی

  برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی ( آموزش نرم افزار های مالی (هلو، حاسب و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #برادران) مدرس دوره: جناب آقای #کلایی شروع دوره: از شنبه ۹۷/۰۶/۱۰ روزهای #زوج از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱ گذراندن این دوره به تمامی دانشجویان رشته های #حسابداری، #مدیریت و علاقمندان ورود […]

 • برگزاری دوره کارگر عمومی آرماتوربند (درجه۳)

  برگزاری دوره کارگر عمومی آرماتوربند (درجه۳) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور سه شنبه ۹۷/۶/۶ ساعت ۲۰ ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیاز است. #چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیر آموزشی و […]

 • برگزاری دوره کارگر عمومی آرماتوربندی (درجه۳)

  برگزاری دوره کارگر عمومی آرماتوربندی (درجه۳) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور امشب سه شنبه ۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰ ثبت نام: ۳۷۷۶۱۱۸۸ – ۳۷۷۱۰۰۰۹ داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری الزامی می باشد. #چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیر […]

 • ثبت نام دوره ربایتک
 • برگزاری دوره حسابداری صنعتی

  (آموزش حسابداری موسسات تولیدی، محاسبات قیمت تمام شده، گزارشات حسابداری #صنعتی و …) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #خواهران ) مدرس دوره: سرکار خانم حسینی نسب  شروع دوره: از یچهارشنبه ۹۷/۰۵/۱۷ روزهای #فرد از ساعت۱۶:۳۰ الی ۱۸ ثبت نام: ۳۷۷۶۱۱۸۸ – ۳۷۷۱۰۰۰۹ #چرتکه کارآفرین برتر آموزشی و کسب دو مقام رتبه اول کشوری تدریس

 • برگزاری دوره حسابداری صنعتی

  (آموزش حسابداری موسسات تولیدی، محاسبات قیمت تمام شده، گزارشات حسابداری #صنعتی و …) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #خواهران ) مدرس دوره: سرکار خانم دکتر تلخابی  شروع دوره: از یک شنبه ۹۷/۰۵/۱۴ روزهای #فرد از ساعت۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ ثبت نام: ۳۷۷۶۱۱۸۸ – ۳۷۷۱۰۰۰۹ #چرتکه کارآفرین برتر آموزشی و کسب دو مقام رتبه اول […]

 • نفرات برتر سومین دوره مسابقات کشوری محاسبات ذهنی
 •