استاندارد مهارت های آموزشی

برگزاری دوره حسابداری_مقدماتی

برگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: جناب آقای #کلایی روزهای #زوج از ساعت 18 تا 19:30 شروع دوره: شنبه 97/06/10 ثبت نام: 02537761188 02537710009 در پایان دوره به شرکت کنندگان در […]

برگزاری دوره کارگر عمومی آرماتوربند (درجه3)

برگزاری دوره کارگر عمومی آرماتوربند (درجه3) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور یک شنبه 97/05/28 ساعت 20 ثبت نام: 02537761188 02537710009 داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیاز است. #چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیر آموزشی و […]

برگزاری دوره کارگر عمومی آرماتوربندی (درجه3)

برگزاری دوره کارگر عمومی آرماتوربندی (درجه3) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور امشب سه شنبه 97/05/23 ساعت 20 ثبت نام: 37761188 – 37710009 داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری الزامی می باشد. #چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیر […]

برگزاری دوره حسابداری صنعتی

(آموزش حسابداری موسسات تولیدی، محاسبات قیمت تمام شده، گزارشات حسابداری #صنعتی و …) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #خواهران ) مدرس دوره: سرکار خانم حسینی نسب  شروع دوره: از یچهارشنبه 97/05/17 روزهای #فرد از ساعت16:30 الی 18 ثبت نام: 37761188 – 37710009 #چرتکه کارآفرین برتر آموزشی و کسب دو مقام رتبه اول کشوری تدریس

برگزاری دوره حسابداری صنعتی

(آموزش حسابداری موسسات تولیدی، محاسبات قیمت تمام شده، گزارشات حسابداری #صنعتی و …) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #خواهران ) مدرس دوره: سرکار خانم دکتر تلخابی  شروع دوره: از یک شنبه 97/05/14 روزهای #فرد از ساعت12:30 الی 14:30 ثبت نام: 37761188 – 37710009 #چرتکه کارآفرین برتر آموزشی و کسب دو مقام رتبه اول […]

برگزاری دوره حسابداری_مقدماتی

برگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #خواهران ) مدرس دوره: خانم دکتر تقی زاده روزهای فرد از ساعت ۱۵ تا ۱۷ شروع دوره: یک شنبه ۹۷/۰۵/۰۷ ثبت نام: 37761188 – 37710009 در پایان دوره به […]

برگزاری دوره کاربررایانه

برگذاری دوره #کاربررایانه (#ویندوز، #اینترنت، #ویروس، #شبکه) در #مرکزآموزشی_چرتکه مدرس دوره: آقای مهندس #بهلولی روزهای #فرد ساعت 17 تا 18:30 شروع دوره: از یکشنبه 97/05/07 ویژه #برادران ثبت نام: 02537761188 02537710009 ✅ گذراندن این دوره جهت دریافت دیپلم رشته های حسابداری، کامپیوتر و امور اداری الزامیست. #چرتکه کارآفرین قابل تقدیر […]

دوره کاربر Icdl (مطابق استاندارد جدید)

دوره کاربر #Icdl (مطابق استاندارد جدید) (ویندوز، اینترنت، ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس) امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا، در این دوره فراهم می باشد. ویژه #خواهران مدرس دوره: خانم مهندس عباسی روزهای #زوج از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ شروع دوره: از چهارشنبه ۹۷/۰۵/۰۳ ثبت نام: 37761188 […]

برگزاری دوره حسابداری_مقدماتی

برگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای #گلابچی_فرد روزهای #زوج از ساعت 19:30 تا 21 شروع دوره: دوشنبه 97/05/01 ثبت نام: 02537761188 02537710009 در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون […]

برگزاری دوره حسابداری_مقدماتی

برگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #خواهران ) مدرس دوره: خانم دکتر تقی زاده روزهای فرد از ساعت ۱۵ تا ۱۷ شروع دوره: سه شنبه ۹۷/۵/۲ ثبت نام: 37761188 – 37710009 در پایان دوره به […]

برگزاری دوره رایانه_کار_حسابدار_مالی

برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی ( آموزش نرم افزار های مالی (#هلو، حاسب،…) و کار عملی حسابداری ) در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #خواهران) مدرس دوره: سرکار خانم رمضانی شروع دوره: از دوشنبه ۹۷/۰۴/۲۵ روزهای #زوج از ساعت ۱۸ الی ۲۰ تبصره: گذراندن دوره به کلیه دانشجویان رشته های #حسابداری و #مدیریت و علاقمندان […]

برگزاری دوره رایانه_کار_حسابدار_مالی

برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی ( آموزش نرم افزار های مالی (#هلو، حاسب،…) و کار عملی حسابداری ) در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #خواهران) مدرس دوره: سرکار خانم رمضانی شروع دوره: از شنبه ۹۷/۴/۹ روزهای #زوج از ساعت ۱۶ الی ۱۸ تبصره: گذراندن دوره به کلیه دانشجویان رشته های #حسابداری و #مدیریت و علاقمندان […]