• دوره کاربرicdl

  دوره کاربرicdl دوره آموزشی (word  ،وینذوز ،اینترنت ،پاورپوینت ،اکسل ،اکسس) امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا ،دراین دوره فراهم می باشد. ویژه خواهران مدرس دوره :خانم محمدنیا روزهایزوج : ازساعت۱۷الی ۱۹ شروع دوره :یکشنبه  ۹۸/۰۶/۳۱ ثبت نا م:۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹-۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان ودارنده دو مقام اول […]

 • برگزاری دوره حسابداری صنعتی

  برگزاری دوره #حسابداری_صنعتی (آموزش حسابداری موسسات تولیدی ،محاسبات ،قیمت تمام شده گزارشات حسابداری #صنعتی و…………) ( ویژه #خواهران ) روزهای #زوج از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ شروع دوره: ازدوشنبه ۹۸/۰۶/۲۵ مدرس دوره: سرکار خانم حسینی نسب ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی […]

 • برگزاری دوره کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان درجه۳(کارگرعمومی جوشکاری )

  رگزاری دوره  کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان درجه۳(کارگرعمومی جوشکاری ) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور شنبه ۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۰ یکشنبه ۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰ ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ خیابان ۱۹دی (باجک) انتهای کوچه پنجاه داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه […]

 • برگزاری دوره کارگاه عمومی آرماتوربنددرجه ۳

  برگزاری دوره کارگر عمومی آرماتور بند (درجه۳) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور شنبه ۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۱۹ یکشنبه ۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۲۰ ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ خیابان ۱۹دی (باجک) انتهای کوچه پنجاه داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری […]

 • برگزاری دوره کارگر عمومی بنای سفت کاری درجه ۳

  برگزاری دوره کارگر عمومی بنای سفت کار (درجه۳) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور پنج شنبه ۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۲۰ ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ خیابان ۱۹دی (باجک) انتهای کوچه پنجاه داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری موردنیاز است. […]

 • برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

  برگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل) (ویژه #برادران) روزهای #زوج از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ شروع دوره: از شنبه ۹۸/۰۶/۰۹ مدرس دوره: آقای #گلابچی_فرد ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی […]

 • برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

  برگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل) ( ویژه #خواهران ) روزهای #فرد از ساعت ۱۰ الی ۱۲ شروع دوره: از ۹۸/۶/۵ مدرس دوره: سرکار خانم بابایوسفی ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه […]

 • برگزاری دوره حسابداری مالی

    برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #خواهران) از شنبه ۹۸/۶/۹ مدرس دوره: خانم دکتر تقی زاده روزهای زوج ساعت ۹ الی ۱۱ ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ خیابان ۱۹ دی، انتهای کوچه پنجاه، #مرکزآموزشی_چرتکه #چرتکه کارآفرین برتر آموزشی و کسب دو […]

 •