• برگزاری دوره حسابدار حقوق ودستمزد

  برگزاری دوره حسابدار حقوق ودستمزد ( آشنایی با قوانین حقوق ودستمزد آموزش محاسبات حقوق ودستمزد تنظیم لیست حقوق محاسبات بیمه ومالیات حقوق وثبت های حسابداری مربوط به صورت دستی ونرم افزاری ) در مرکز آموزش چرتکه ویژه خواهران روزهای شنبه و سه شنبه ازساعت۱۵:۳۰لی ۱۷ شروع :از سه شنبه  ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ مدرس […]

 • برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

  برگزاری دوره حسابداری مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ،تهیه صورت مغایرت بانکی ،اسناد تجاری واکسل) در مرکز آموزش چرتکه ویژه خواهران روزهای فردبعداز ظهر ازساعت۱۶لی ۱۸ شروع :یک شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ مدرس دوره :خانم ایزدی ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸ ۳۷۷۱۰۰۰۹ درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی وحرفه ای اعطا […]

 • دوره کاربر Icdl (ویندوز، اینترنت، ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس)

  دوره کاربر #Icdl (مطابق استاندارد جدید) (ویندوز، اینترنت، ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس) امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا، در این دوره فراهم می باشد. ویژه #براداران مدرس دوره: خانم مهندس متقی روزهای #فردیکشنبه وسه شنبه ساعت ۱۷الی ۱۸:۳۰ شروع دوره: از یکشنبه  ۹۸/۰۲/۰۸ ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ […]

 • برگزاری حسابداری مقدماتی

  برگزاری دوره حسابداری مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ،تهیه صورت مغایرت بانکی ،اسناد تجاری واکسل) در مرکز آموزش چرتکه ویژه برادران روزهای زوج بعداز ظهر ازساعت ۲۰الی ۲۱:۳۰ شروع :چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ مدرس دوره :آقای مستقیمی ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸ ۳۷۷۱۰۰۰۹ درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی وحرفه […]

 • برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

  برگزاری دوره حسابداری مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ،تهیه صورت مغایرت بانکی ،اسناد تجاری واکسل) در مرکز آموزش چرتکه ویژه خواهران روزهای زوج صبح ها ازساعت ۱۶الی ۱۸ شروع :سه شنبه و یکشنبه   ۹۸/۰۲/۰۳ مدرس دوره :خانمایزدی ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸ ۳۷۷۱۰۰۰۹ درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه […]

 • لیست دوره های آموزشی درحال برگزاری

  لیست دوره های آموزشی درحال برگزاری #مرکز آموزشی -چرتکه #چرتکه -توسعه – عدالت -مهارتی ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸    

 • برگزاری دوره کارگاه

  چرتکه در طول حیات طیبه خود تاکنون پیوسته براساس نیازهای جامعه پیرامون ،با هدف انجام مسولیت اجتماعی خود در کمال عشق ورزی وخدمتگذاری تلاش هدفمند داشته است به همین منظور برگزاری دوره ها وکارگاه های ذیل را به همه عزیزان نوید میدهید. ۱-زنان قدرتمند ۷۵۰۰۰تومان ۲-کودکان شاد،موفق ،مودب ۵۵۰۰۰تومان ۳-خانه […]

 • برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

  برگزاری دوره حسابداری مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ،تهیه صورت مغایرت بانکی ،اسناد تجاری واکسل) در مرکز آموزش چرتکه ویژه خواهران روزهای زوج صبح ها ازساعت ۹:۳۰الی ۱۱:۳۰ شروع :دوشنبه ۹۸/۰۱/۲۶ مدرس دوره :خانم بابایوسفی ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸ ۳۷۷۱۰۰۰۹ درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی […]

 •