• نرخ شهریه جدول عمران دوره های آموزشی فنی وحرفه ای آزاداستان قم درسال ۹۷

  نرخ شهریه جدول عمران دوره های آموزشی فنی وحرفه ای آزاداستان قم درسال ۹۷ ردیف رشته حرفه ساعت شهریه ۱ ساختمان طراح سیستم جمع آوری آبهای سطحی با نرم افزار STROM ۴۰ ۱۶۸۰۰۰۰ ۲ ساختمان طراح لوله های آبرسانی با مخازن ثابت ومتغییرWESENT ۱۱۲ ۳۳۶۰۰۰۰ ۳ ساختمان طراح هیدروئیکی با […]

 • نرخ شهریه جدول فناوری اطلاعات دورهای آموزشی فنی وحرفه ای آزاد استان قم درسال ۹۷

  نرخ جدول  فناوری اطلاعات دورهای آموزشی فنی وحرفه ای آزاد استان قم درسال ۹۷ ردیف رشته حرفه ساعت شهریه ۱ فناوری اطلاعات AdminiStering WindowsServer2012 ۴۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۲ فناوری اطلاعات CCNA ۶۰ ۵۲۰۰۰۰۰ ۳ فناوری اطلاعات instaLiing and con finuring Windows Server ۴۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۴ فناوری اطلاعات اتوماسیون اداری درجه۲ ۱۰۴ […]

 • نرخ شهریه جدول امورمالی دوره های آموزشی فنی وحرفه ای آزاد استان قم ۹۷

  نرخ جدول دوره های آموزشی فنی وحرفه ای آزاد استان قم ۹۷ امورمالی  ردیف رشته حرفه ساعت شهریه ۱ امورمالی سطح MBN-1 ۱۲۰ ۳۸۸۰۰۰۰ ۲ امورمالی سطح MBN-2 ۱۲۰ ۳۸۸۰۰۰۰ ۳ امورمالی پیشرفتهMBN- ۱۲۰ ۳۸۸۰۰۰۰ ۴ امورمالی ارزیابی وخودارزیابی مالی براساس مدل تعالی کیفیت اروپا  (EFQM) ۵۰ ۱۷۵۰۰۰۰ ۵ امورمالی […]

 • هدف از آموزش ورد

  آموزش گام به گام Microsoft Word(بخش اول) دوره ی آموزشی Micro soft word سومین مهارت از استاندارد آموزشی ICDL می باشد . برنامهWord متداولترین برنامه واژه پرداز موجود به شمار می آید . هدف اصلی برنامه این است که در تایپ و قالب بندی متنها مفید واقع شود . اما […]

 • استانداردهای آموزشی

  استانداردهای آموزشی شاخه خدمات: امور مالی و بازرگانی فناوری اطلاعات گردشگری استانداردهای آموزشی شاخه صنعت: ساختمان معماری مدیریت صنایع