• برگزاری دوره حسابدار حقوق ودستمزد

  برگزاری دوره حسابدار حقوق ودستمزد ( آشنایی با قوانین حقوق ودستمزد آموزش محاسبات حقوق ودستمزد تنظیم لیست حقوق محاسبات بیمه ومالیات حقوق وثبت های حسابداری مربوط به صورت دستی ونرم افزاری ) در مرکز آموزش چرتکه ویژه خواهران روزهای شنبه و سه شنبه ازساعت۱۵:۳۰لی ۱۷ شروع :از سه شنبه  ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ مدرس […]

 • برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

  برگزاری دوره حسابداری مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ،تهیه صورت مغایرت بانکی ،اسناد تجاری واکسل) در مرکز آموزش چرتکه ویژه خواهران روزهای فردبعداز ظهر ازساعت۱۶لی ۱۸ شروع :یک شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ مدرس دوره :خانم ایزدی ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸ ۳۷۷۱۰۰۰۹ درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی وحرفه ای اعطا […]

 • برگزاری حسابداری مقدماتی

  برگزاری دوره حسابداری مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ،تهیه صورت مغایرت بانکی ،اسناد تجاری واکسل) در مرکز آموزش چرتکه ویژه برادران روزهای زوج بعداز ظهر ازساعت ۲۰الی ۲۱:۳۰ شروع :چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ مدرس دوره :آقای مستقیمی ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸ ۳۷۷۱۰۰۰۹ درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی وحرفه […]

 • برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

  برگزاری دوره حسابداری مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ،تهیه صورت مغایرت بانکی ،اسناد تجاری واکسل) در مرکز آموزش چرتکه ویژه خواهران روزهای زوج صبح ها ازساعت ۱۶الی ۱۸ شروع :سه شنبه و یکشنبه   ۹۸/۰۲/۰۳ مدرس دوره :خانمایزدی ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸ ۳۷۷۱۰۰۰۹ درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه […]

 • برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

  برگزاری دوره حسابداری مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ،تهیه صورت مغایرت بانکی ،اسناد تجاری واکسل) در مرکز آموزش چرتکه ویژه خواهران روزهای زوج صبح ها ازساعت ۹:۳۰الی ۱۱:۳۰ شروع :دوشنبه ۹۸/۰۱/۲۶ مدرس دوره :خانم بابایوسفی ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸ ۳۷۷۱۰۰۰۹ درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی […]

 • برگزاری دوره حسابداری تکمیلی

  برگزاری دوره حسابداری تکمیلی (آموزش مباحث تکمیلی حسابداری مطالبات ،دارایی های سرمایه گذاری ، بدهی های کوتاه وبلند مدت ،اعتبارات اسنادی ،تجزیه وتحلیل صورت های مالی ) در #مرکز آموزشی -چرتکه (ویژه #خواهران ) مدرس دوره :خانم دکتر تقی زاده شروع دوره :چهارشنبه۸ ۹۸/۰۱/۲ روزهای زوج ازساعت ۱۶الی ۱۸ ثبت […]

 • برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

  برگزاری دوره حسابداری مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ،تهیه صورت مغایرت بانکی ،اسناد تجاری واکسل) در مرکز آموزش چرتکه ویژه خواهران روزهای زوج صبح ها ازساعت ۹:۳۰الی ۱۲:۳۰ شروع :دوشنبه ۹۸/۰۱/۲۶ مدرس دوره :خانم بابایوسفی ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸ ۳۷۷۱۰۰۰۹ درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی […]

 • برگزاری دوره رایانه کار -حسابداری مالی

  برگزاری دوره رایانه کار -حسابداری مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو ،حاسب و…………)وکار عملی حسابداری در #مرکز آموزشی چرتکه (ویژه #برادران ) از دوشنبه ۱۹فروردین روزهای زوج ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۱   ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ خیابان ۱۹دی ،انتهای کوچه ۵۰ چرتکه کار آفرین برتر آموزشی وکسب دورتبه اول کشوری @chorkeqom Acch.ir  

 •