• دوره رایانه حسابداری مالی

  برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #خواهران) شروع از یکشنبه ۹۸/۸/۱۲ روزهای فرد از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ خیابان ۱۹ دی، انتهای کوچه پنجاه، #مرکزآموزشی_چرتکه #چرتکه کارآفرین برتر آموزشی و کسب دو رتبه اول کشوری @chortkeqom Acch.ir

 • رایانه کار حسابداری مالی

  برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #برادران) مدرس برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #برادران) مدرس دوره: آقای #مستقیمی از شنبه ۹۸/۰۸/۱۱ روزهای #زوج ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ […]

 • برگزاری دوره رایانه کار حسابداری مالی

  برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #برادران) مدرس دوره: آقای #مستقیمی از دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۹ روزهای #زوج ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ خیابان ۱۹ دی، انتهای کوچه پنجاه #چرتکه کارآفرین برتر آموزشی و کسب دو رتبه اول […]

 • برگزاری دوره رایانه کار حسابداری مالی

  برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه # برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #خواهران) به زودی روزهای فرد از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ خیابان ۱۹ دی، […]

 • برگزاری دوره حسابداری صنعتی

  برگزاری دوره #حسابداری_صنعتی (آموزش حسابداری موسسات تولیدی، محاسبات قیمت تمام شده، گزارشات حسابداری #صنعتی و …) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #خواهران ) مدرس دوره: سرکار خانم حسینی نسب شروع دوره: از دوشنبه ۹۸/۷/۱ روزهای #زوج از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ ثبت نام: ۳۷۷۶۱۱۸۸ – ۳۷۷۱۰۰۰۹ #چرتکه کارآفرین برتر آموزشی و […]

 • برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

  برگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل) ویژه #برادران روزهای #زوج از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱ شروع دوره: از دوشنبه ۹۸/۰۷/۰۱ مدرس دوره: آقای #گلابچی_فرد ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون، گواهینامه بین المللی […]

 • برگزاری دوره حسابداری صنعتی

  برگزاری دوره #حسابداری_صنعتی (آموزش حسابداری موسسات تولیدی ،محاسبات ،قیمت تمام شده گزارشات حسابداری #صنعتی و…………) ( ویژه #خواهران ) روزهای #زوج از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ شروع دوره: ازدوشنبه ۹۸/۰۶/۲۵ مدرس دوره: سرکار خانم حسینی نسب ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی […]

 • برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

  برگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل) (ویژه #برادران) روزهای #زوج از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ شروع دوره: از شنبه ۹۸/۰۶/۰۹ مدرس دوره: آقای #گلابچی_فرد ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی […]

 •