• برگزاری دوره آموزشی اکسل

  برگزاری دوره آموزشی اکسل در مرکز آموزشی چرتکه (ویژه خواهران  ) مدرس دوره :خانم مهندس متقی روزهای یکشنبه و سه شنبه ازساعت ۱۷الی ۱۸:۳۰ شروع دوره :از یکشنبه   ۹۸/۰۴/۳۰ ثبت نام ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ خ ۱۹دی انتهای ک۵۰ در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه فنی وحرفه ای اعطا می […]

 • برگزاری دوره حسابداری حقوق ودستمزد

  برگزاری دوره حسابداری حقوق ودستمزد (آشنایی با قوانین حقوق ودستمزد ،آموزش محاسبات حقوق ودستمزد تنظیم لیست حقوق محاسبات بیمه ومالیات حقوق وثبت های حسابداری مربوطه به صورت دستی ونرم افزاری ) در مرکز آموزشی چرتکه (ویژه برادران ) مدرس دوره :خانم دکتر تقی زاده شروع دوره :از یکشنبه ۹۸/۰۴/۳۰ روزهای […]

 • برگزاری دوره رایانه کار حسابدار مالی

  برگزاری دوره رایانه کار حسابدار مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو ،پارسینا و…….)و کار عملی حسابداری در مرکزآموزشی چرتکه ویژه خواهران با استاد بزرگوار سرکار خانم دکتر تقی زاده از روز چهارشنبه ۲۶/۰۴/۹۸ روزهای زوج ساعت ۱۶الی ۱۸ ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ خ ۱۹دی -انتهای ک ۵۰ چرتکه کار آفرین برتر آموزشی […]

 • برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

  برگزاری دوره حسابداری مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ،تهیه صورت مغایرت بانکی ،اسناد تجاری واکسل) در مرکز آموزش چرتکه ویژه برادران روزهای زوج  ازساعت۱۸:۳۰تا ۲۰ شروع :دو شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ مدرس دوره :آقای گلابچی ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸ ۳۷۷۱۰۰۰۹ درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی وحرفه ای […]

 • برگزاری دوره رایانه_کار_حسابدار_مالی

  برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، حاسب و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #برادران   ) مدرس دوره: آقای مستقیمی شروع دوره: ازشنبه ۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۳۰تا  ۲۰ گذراندن این دوره به تمامی دانشجویان رشته های #حسابداری، #مدیریت و علاقمندان ورود به #بازار #کار حسابداری پیشنهاد می‌شود. ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ […]

 • برگزاری دوره رایانه کار حسابدار مالی

  برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، حاسب و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #خواهران  ) مدرس دوره: دکتر تقی زاده شروع دوره: از چهارشنبه  ۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۹الی ۱۱صبح گذراندن این دوره به تمامی دانشجویان رشته های #حسابداری، #مدیریت و علاقمندان ورود به #بازار #کار حسابداری پیشنهاد می‌شود. ثبت نام: […]

 • برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

  برگزاری دوره حسابداری مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ،تهیه صورت مغایرت بانکی ،اسناد تجاری واکسل) در مرکز آموزش چرتکه ویژه خواهران روزهایزوج  ازساعت۱۱لی ۱۳ شروع :دو شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ مدرس دوره :خانم دکتر تقی زاده ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸ ۳۷۷۱۰۰۰۹ درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی وحرفه […]

 • برگزاری دوره حسابدار صنعتی

  برگزاری دوره حسابدار صنعتی (آموزش حسابداری موسسات تولیدی ،محاسبات قیمت تمام شده ،گزارشات حسابداری صنعتی  ) در مرکز آموزش چرتکه ویژه برادران روزهایزوج   ازساعت۱۸لی ۱۹:۳۰ شروع :ازچهارشنبه  ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ مدرس دوره :آقای گلابچی ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸ ۳۷۷۱۰۰۰۹ درپایان  دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی وحرفه ای اعطا می شود نکته […]

 •