• دوره کاربرicdl

  دوره کاربرicdl دوره آموزشی (word  ،وینذوز ،اینترنت ،پاورپوینت ،اکسل ،اکسس) امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا ،دراین دوره فراهم می باشد. ویژه خواهران   روزهایزوج : ازساعت۱۵الی ۱۶:۳۰ شروع دوره :دوشنبه  ۹۸/۰۸/۲۰ ثبت نا م:۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹-۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان ودارنده دو مقام اول کشوری تدریس مرکز آموزشی […]

 • برگزاری دوره رایانه کار درجه ۲

  🔴 دوره کاربر #Icdl (مطابق استاندارد جدید)(ویندوز، اینترنت، ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس) 🔴 دوره کاربر #رایانه (ویندوز، اینترنت، ویروس، شبکه) امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا، در این دوره فراهم می باشد. ویژه #خواهران مدرس دوره: خانم مهندس محمدنیا روزهای زوج ساعت ۱۶ الی ۱۸ شروع […]

 • دوره کاربرicdl

  دوره کاربرicdl دوره آموزشی (word  ،وینذوز ،اینترنت ،پاورپوینت ،اکسل ،اکسس) امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا ،دراین دوره فراهم می باشد. ویژه خواهران مدرس دوره :خانم محمدنیا روزهایزوج : ازساعت۱۷الی ۱۹ شروع دوره :یکشنبه  ۹۸/۰۶/۳۱ ثبت نا م:۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹-۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان ودارنده دو مقام اول […]

 • دوره آموزش وردword

  ☑️دوره آموزشی ورد (word) ویژه #خواهران مدرس دوره: خانم مهندس محمدنیا روزهای فرد از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ شروع دوره: از پنج شنبه ۹۸/۵/۳۱ ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ #چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان و دارنده دو مقام اول کشوری تدریس #مرکزآموزشی_چرتکه @chortkeqom Acch.ir

 • دوره های آموزشی مرکز چرتکه

  دوره های  آموزشی مرکز چرتکه ویژه خواهران وبرادران اموز اداری امورمالی وبازرگانی فناوری اطلاعات گردشگری معماری ساختمان زبان محاسبات ذهنی خ ۱۹دی  – انتهای ک ۵۰ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸

 • دوره کاربرicdl

  دوره کاربرicdl دوره آموزشی (word  ،وینذوز ،اینترنت ،پاورپوینت ،اکسل ،اکسس) امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا ،دراین دوره فراهم می باشد. ویژه خواهران مدرس دوره :خانم محمدنیا روزهایزوج : ازساعت۱۵تا ۱۷ شروع دوره :یکشنبه  ۹۸/۰۴/۲۲ ثبت نا م:۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹-۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان ودارنده دو مقام اول […]

 • دوره آموزشی کامپیوتر

  دوره دوره آموزشیکامپیوتر در دو رده سنی ۷تا ۱۱ساله ۱۱تا ۱۶ساله

 • دوره کاربرicdl

  دوره کاربرicdl دوره آموزشی (word  ،وینذوز ،اینترنت ،پاورپوینت ،اکسل ،اکسس) امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا ،دراین دوره فراهم می باشد. ویژه برادران مدرس دوره :آقای مهندس بهلولی روزهایزوج : ازساعت ۲۰تا ۲۱:۳۰ شروع دوره :اشنبه ۹۸/۰۴/۰۱ ثبت نا م:۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹-۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان ودارنده دو […]