• دوره کاربرicdl

  دوره کاربرicdl دوره آموزشی (word  ،وینذوز ،اینترنت ،پاورپوینت ،اکسل ،اکسس) امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا ،دراین دوره فراهم می باشد. ویژه خواهران مدرس دوره :خانم محمدنیا روزهایزوج : ازساعت۱۵تا ۱۷ شروع دوره :یکشنبه  ۹۸/۰۴/۲۲ ثبت نا م:۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹-۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان ودارنده دو مقام اول […]

 • دوره آموزشی کامپیوتر

  دوره دوره آموزشیکامپیوتر در دو رده سنی ۷تا ۱۱ساله ۱۱تا ۱۶ساله

 • دوره کاربرicdl

  دوره کاربرicdl دوره آموزشی (word  ،وینذوز ،اینترنت ،پاورپوینت ،اکسل ،اکسس) امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا ،دراین دوره فراهم می باشد. ویژه برادران مدرس دوره :آقای مهندس بهلولی روزهایزوج : ازساعت ۲۰تا ۲۱:۳۰ شروع دوره :اشنبه ۹۸/۰۴/۰۱ ثبت نا م:۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹-۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان ودارنده دو […]

 • دوره آموزشی (word)

  دوره آموزشی (word) ویژه خواهران مدرس ذوره :خانم مهندس متقی روزهای یکشنبه و سه شنبه ۱۷الی ۱۸:۳۰ شروع دوره :از یکشنبه ۹۸/۰۴/۰۲ ثبت نا م:۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹-۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ چرتکه کارآفرین قابل تقدیر استان ودارنده دو مقام اول کشوری تدریس مرکز آموزشی -چرتکه Acc.ir  

 • دوره آموزش مقدماتی وپیشرفته رباتیک

  دوره آموزش مقدماتی وپیشرفته رباتیک کودکان از سن ۴سال می توانند با ربات آشنا شوند خلاقیت ومهارت را تمرین کنند آموزشگاه چرتکه ۳۷۷۱۰۰۰۹-۳۷۷۶۱۱۸۸

 • دوره کاربر Icdl (ویندوز، اینترنت، ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس)

  دوره کاربر #Icdl (مطابق استاندارد جدید) (ویندوز، اینترنت، ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس) امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا، در این دوره فراهم می باشد. ویژه #براداران مدرس دوره: خانم مهندس متقی روزهای #فردیکشنبه وسه شنبه ساعت ۱۷الی ۱۸:۳۰ شروع دوره: از یکشنبه  ۹۸/۰۲/۰۸ ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ […]

 • دوره کاربر Icdl (مطابق استاندارد جدید)

  دوره کاربر #Icdl (مطابق استاندارد جدید) (ویندوز، اینترنت، ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس) امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا، در این دوره فراهم می باشد. ویژه #براداران مدرس دوره: آقای مهندس #بهلولی روزهای #فرد از ساعت۲۰۰تا۲۱:۳۰ شروع دوره: ازسه  شنبه ۹۷/۱۰/۱۱ ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ #چرتکه کارآفرین قابل […]

 • دوره کاربر Icdl (مطابق استاندارد جدید)

  دوره کاربر #Icdl (مطابق استاندارد جدید) (ویندوز، اینترنت، ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس) امکان گذراندن هر دوره از مجموعه آفیس به صورت مجزا، در این دوره فراهم می باشد. ویژه #خواهران مدرس دوره: آقای مهندس #محمدنیا روزهای #زوج از ساعت۱۴:۳۰تا۱۶ شروع دوره: از دو شنبه ۹۷/۱۰/۱۰ ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ #چرتکه […]