حسابداری

بورس

      بورس روزهای یکشنبه شروع دوره :98/1015 ساعت 18الی 20 اموزشگاه چرتکه

برگزاری دوره حسابداری تکمیلی

برگزاری دوره حسابداری #تکمیلی (آموزش مباحث تکمیلی حسابداری مطالبات، دارایی های ثابت، دارایی های سرمایه‌گذاری، بدهی های کوتاه و بلند مدت، اعتبارات اسنادی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی) در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #خواهران) شروع دوره: از دوشنبه 98/09/02 روزهای #زوج از ساعت 16:30 الی 18 ثبت نام: 02537761188 02537710009 خیابان 19 […]

برگزاری دوره حسابداری_مقدماتی

برگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل) ویژه #برادران روزهای #زوج از ساعت 18 تا 19:30 شروع دوره: از چهارشنبه 98/09/27 مدرس دوره: آقای #گلابچی_فرد ثبت نام: 02537761188 02537710009 در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون، گواهینامه بین المللی فنی و […]

همایش روز حسابداری

همایش روز حسابداری در پردیس  فارابی دانشگاه تهران درتاریخ :1389/09/19 با حضور مرکز آموزشی چرتکه

دوره رایانه حسابداری مالی

برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #خواهران) شروع از یکشنبه 98/8/12 روزهای فرد از ساعت ۱۰ الی ۱۲ 02537761188 02537710009 خیابان 19 دی، انتهای کوچه پنجاه، #مرکزآموزشی_چرتکه #چرتکه کارآفرین برتر آموزشی و کسب دو رتبه اول کشوری @chortkeqom Acch.ir

رایانه کار حسابداری مالی

برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #برادران) مدرس برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #برادران) مدرس دوره: آقای #مستقیمی از شنبه 98/08/11 روزهای #زوج ساعت 18 تا 19:30 […]

برگزاری دوره رایانه کار حسابداری مالی

برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #برادران) مدرس دوره: آقای #مستقیمی از دوشنبه 98/07/29 روزهای #زوج ساعت 18 تا 19:30 ثبت نام: 02537761188 02537710009 خیابان 19 دی، انتهای کوچه پنجاه #چرتکه کارآفرین برتر آموزشی و کسب دو رتبه اول […]

برگزاری دوره رایانه کار حسابداری مالی

برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه # برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #خواهران) به زودی روزهای فرد از ساعت 16 الی 17:30 02537761188 02537710009 خیابان 19 دی، […]

برگزاری دوره حسابداری صنعتی

برگزاری دوره #حسابداری_صنعتی (آموزش حسابداری موسسات تولیدی، محاسبات قیمت تمام شده، گزارشات حسابداری #صنعتی و …) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #خواهران ) مدرس دوره: سرکار خانم حسینی نسب شروع دوره: از دوشنبه 98/7/1 روزهای #زوج از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ ثبت نام: 37761188 – 37710009 #چرتکه کارآفرین برتر آموزشی و […]

برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

برگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل) ویژه #برادران روزهای #زوج از ساعت 19:30 تا 21 شروع دوره: از دوشنبه 98/07/01 مدرس دوره: آقای #گلابچی_فرد ثبت نام: 02537761188 02537710009 در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون، گواهینامه بین المللی […]

برگزاری دوره حسابداری صنعتی

برگزاری دوره #حسابداری_صنعتی (آموزش حسابداری موسسات تولیدی ،محاسبات ،قیمت تمام شده گزارشات حسابداری #صنعتی و…………) ( ویژه #خواهران ) روزهای #زوج از ساعت 16:30 الی 18 شروع دوره: ازدوشنبه 98/06/25 مدرس دوره: سرکار خانم حسینی نسب ثبت نام: 02537761188 02537710009 در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی فنی […]

برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

برگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی (آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل) (ویژه #برادران) روزهای #زوج از ساعت 20 تا 21:30 شروع دوره: از شنبه 98/06/09 مدرس دوره: آقای #گلابچی_فرد ثبت نام: 02537761188 02537710009 در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه بین المللی […]